Interesser:

Interesser:
Tilbage AccSoft siden | Siden oprettet 18/6/99.


Her indtastes eller rettes de forskellige interesser som er distriktets bindeled eller tilknytning til personer udefra. Det kan lettest forklares med et lille eksempel:

Der skal inviteres til jagt på skovpart 1.

Distriktets interesse i personerne er "Jagt Skovpart 1". Interessens ID-nummer er automatisk tildelt af systemet, i dette tilfælde 5. Der kan til denne interesse (Jagt Skovpart 1) knyttes så mange personer som der er brug for (Se senere).

Skal der tilføjes en ny interesse, tryk på og markøren stilles i sidste blanke felt hvor du nu kan indtaste den nye interesse, f.eks. "Brugerråd".

Ved at trykke på udskrives en liste over de Interesser der ligger i Databasen. I denne liste er hver interesses navn og ID-nummer skrevet i alfabetisk orden.

 

Udsriften fra denne liste kan bruges som huskeseddel, når der skal brevflettes fra Word.

  gemmer rettelser og lukker skærmen for at returnere til Hovedmenuen.