Personer - og interesser tilknyttet Tilbage AccSoft siden | Siden opretett 18/6/99.
Personer - og interesser tilknyttet.

Her indtastes en persons stamdata, felterne giver sig selv.

Skal der indtastes en ny person, er det altid en god ide, først at indtaste navnet i "Find Person". Det kunne jo være, at en anden medarbejder allerede har indtastet personen.

I "Find Person" indtastes fornavn og efternavnet. Findes personen i databasen vises stamdataerne. Der søges kun på det kombinerede fornavn og efternavn. Firmanavne kan ikke findes her, brug istedet "Søg efter post"-knappen.

Under Bemærk. kan der indtastes diverse oplysninger om personen, f.eks. "nabo", der kort fortæller hvorfor personen skal med på jagt på skovpart 1.

Under postnummer indtastes dette, og bynavnet skrives så automatisk, ellers spørges der om det.

I feltet Tilknytningsområde, vælges de interesser som knytter personen til distriktet.

Enten vælges der i listen der fremkommer når der trykkes på den lille pil,

eller også skrives der en interesse i feltet. Feltet fyldes automatisk ud med det første ord i listen der stemmer overens med det der indtil videre er skrevet. Findes interessen ikke i listen, spørges der om den skal tilføjes (Taste eller stavefejl bliver altså opdaget i tide).

Der kan tilknyttes et ubegrænset antal interesser til en person. Tryk Ctrl+TAB for at forlade feltet "Tilknytningsområde" og fortsætte med næste navn.


 udskriver en liste over samtlige personer i alfabetisk orden, med bemærkninger og alle personens interesse-tilknytning.

  udskriver 24 (3*8 stk) ens etiketter med personens postadresse.

  vælger forrige eller næste person i databasen.

  starter Accessí standard søgefunktion. Det er her muligt at søge på alle felter, og på dele af data.

gør skemaet klar til en ny personís data.

  gemmer rettelser og lukker skærmen for at returnere til Hovedmenuen.