Tilbage AccSoft siden

Hvordan man kommer rundt.

Knapperne med tekst kan aktiveres dels med mus, men også ved hjælp af tasterne. Bogstavet der er understreget, er det bogstav man skal trykke på samtidig med ALT.

Manøvrering på skærmen

På de forskellige skærme (formularer) der er i databaserne, kan musen kan altid bruges til at pege med, men det er ikke altid særligt hurtigt. Der kan bruges genvejstaster og de mest anvendte er følgende:

Ønsket handling------->Tastetryk

Fortryd en indtastning i et felt------->ESC
evt. ESC en gang mere for at fortryde hele skærmen.

Gå til næste/forrige felt------->TAB/Skift TAB
Er der ikke ændret noget i feltet, kan PIL OP/PIL ned bruges istedet for.

Fortsæt fra underformular------->Ctrl+TAB

Marker et afkydsnings-felt------->Mellemrums-tast ændre markeringen.

Fjern/Sæt markering i et felt------->F2 (Tekst står inverteret).

Slet indhold i et felt------->Marker feltet (F2) og tryk DEL.

Marker en post------->Shift + Mellemrum

Aktivering af Kombo-knap------->Stå i feltet og tryk Alt + PIL NED
Herefter kan man gå op og ned i listen med PIL OP og PIL NED.

Afslut ændringer i et felt------->Tryk ENTER og ændringerne i feltet gemmes i basen.

Gå til næste/forrige skærmbillede------->PAGE UP/PAGE DOWN flytter til næste/forrige skærmbillede.