Tilbage AccSoft siden |Siden oprettet 12/6/99.

Kurser

Vælger du i hovedmenuen Kurser, kommer følgende undermenu frem:

Arrangør

Tryk på Ny KursusArrangør når du vil indtaste en ny arrangør.

Du kan indtaste eller rette i en arrangørs navn, adresse, telefonnummer og kontaktperson. Ud fra postnummer vises den rigtige by. Findes postnumret ikke i listen, spørges om det skal tilføjes.

Slet KursusArrangør sletter arrangøren, men kun hvis der ikke refereres til den i kursuslisten. Disse poster skal så slettes først.

Kurser

Vælg arrangør og indtast så de kurser der bliver afholdt der.

Indtast kursusnavn, længde i dage og vælg en kategori kurset hører under. Findes kategorien ikke i listen spørges der om den skal tilføjes. Vælg kategorien med omhu, da det vil give nogle bedre udskrifter senere.

Indtastning af medarbejders kurser

Vælg en medarbejder.

Under kursus findes det kursus medarbejderen har været på. Listen er sorteret efter arrangør og derefter kursusnavn, men kursusnavn vises først.

Arrangørnavn, længde og kategori udfyldes automatisk.

Herefter indtastes kursusdato og status sættes automatisk til 1.

Status kan bruges til at mærke om der er tale om et gennemført kursus: status = 1

eller om der er tale om en tilmelding til et kursus status = 0

Skal alle kurser for en medarbejder slettes, markeres til venstre for kursuslinierne, og der trykkes på Delete. Det er nødvendigt at slette alle de kurser en medarbejder har været på, inden den pågældende medarbejder kan slettes som medarbejder.

Vis kategorier

Du kan her søge efter hvem der har været på kurser inden for en bestemt kategori, og også vælge om det skal være fra en bestemt skovpartnr.

Når du har indtastet kategori og/eller skovpartnummer tryk på og der vises hvem der opfylder kriterierne.

Ønsker du en udskrift på papir, tryk på Vis rapportudskrift.

Der gælder ved alle vis-muligheder, at det valgte først bliver vist på skærmen, og herefter skal der trykkes med musen på Print-ikonen for at få en udskrift.

Forlad Visningen ved at klikke på Døren.

Som eksempel på udskrift er her valgt grundkurser som kategori:

 

Udskriv medarbejderes kurser

Her kan der vælges syv forskellige kriterier for at få udskrevet de kurser medarbejderne har været på.


For Skovpart til Kategori gælder, at skrives der intet i et felt, vælges alle mulighederne. Ved at vælge f.eks. en skovpart, vises kun kurser medarbejdere fra den skovpart har været på. Det er således muligt at indsnævre udskriften til det man ønsker.

Årstal er automatisk sat til aktuelle år. Slettes årstallet vælges alle år. Årstal bruges når der skal laves indberetning til styrelsen for et år's kurser.

Status er også automatisk sat til 1, for at vise kurser der er gennemført.

Her er et eksempel hvor der er valgt én bestemt person og én bestemt arrangør.

På listen bliver der skrevet hvad der udvælges efter, samt en summering for hver skovpart.

Sidst er total for distriktet.