Tilbage AccSoft siden Siden oprettet 12/6/99.
Listevedligeholdelse

Der kan ændres i de underliggende lister ved at vælge i menuen:

Tidligere medarbejdere

Her behandles data for tidligere medarbejder. For at kunne lave korrekte lister over kurser og naturvejleder-ture, er det nødvendigt at tidligere medarbejdere ikke fjernes helt fra databasen.

Postnummer

Se under generelle brugsanvisninger

Udvalg

Her kan der rettes i de enkelte udvalg. Udvalg-ID kan være nyttigt at huske, hvis der skal brevflettes til medlemmer af et bestemt udvalg. Brug Huskeliste til Word-brevflet.

Det vises hvor mange medarbejdere der aktuelt er tilknyttet de enkelte udvalg.

Et udvalg kan kun slettes, hvis ingen medarbejdere er tilknyttet udvalget.
Ved at trykke på "Slet Udvalgstilknytning" fjernes alle tilknytninger for det markerede udvalg. Herefter kan Udvalg slettes. Er særlig brugbar f.eks. i forbindelse med Skovens Dag, hvor tilknytningen skal fjernes efter afholdelsen.
Der kan oprettes uendelige mange udvalg.

udskriver en huskeliste over udvalg.

Arbejdssteder

Arbejdssteder oprettes med et Skovpart-nummer og et navn på arbejdsstedet. Skovpartnummer må kun optræde én gang.

 

Radiotyper

 

Radiotype indtastes og tildeles automatisk et nummer. Radiotypen "ingen" må ikke slettes, da det er standard for alle nyoprettede medarbejdere.

 

Titler

Indtast titel og tildel titlen en sorteringskode. Denne kode bruges til at afgøre rækkefølgen af medarbejderne i f.eks. Adresselisten.

Som standard tildeles sorteringsnummer 99.

 

 

 


Husnavn

Her kan husnavn indtastes eller ændres. Indtast evt. afdelingsnummer her (for senere udvidelse af databasen)

 

Kategorier

Her indtastes kategorier som de enkelte kurser kan grupperes under. Det kan være smart virkelig at overveje hvad det enkelte kursus skal høre under, og ikke lave kategorierne alt for smalle.