Tilbage AccSoft siden
Medarbejder- og Kursus-database.

Med denne database er det muligt at registrerer medarbejderes navne, adresser telefonnumre, radionumre og også hvilke kurser den enkelte medarbejder har deltaget i.

Der kan laves udskrifter så som adresselister, mobiltelefonlister, radiolister; beboerlister for skovens huse, etiketter udvalgt efter bl.a. løngruppe, skovpart, SIK, SAM og andre udvalg og der kan via Word brevflettes på valgfri måder.

Desuden kan der udskrives kursus-registreringer ud fra forskellige grundlag, bl.a. oversigt over hvilke kurser medarbejderne har været på i et givet år osv. Det er med programmet hurtigt at lave den årlige indberetningen til styrelsen.

Medarbejder-databasen er skrevet i Microsoft Access 2.0 men kan også fås i Access 97. Databasen kan køre på netværk. Der er ikke lavet nogen bekyttelse mhs. til, at flere brugere samtidigt bruger basen. MAN SKAL ALTSÅ VÆRE MEGET OPMÆRKSOM PÅ, HVEM DER REDIGERER OG ÆNDRER I BASEN.