Tilbage AccSoft siden | Siden oprettet 12/6/99.
Her vil du kune se de sidste opdateringer og ændringer i Medarbejder Databasen.
MedarbejderDatabasen:
Access 97
OnLineHjælp til næsten alle sider!
Ved indtastning af medarbejder, yderliger hjælp på nogle af felterne (understreget)
I Vis og Udskriv:Liste over medarbejdere og deres arbejdsnumre og ansættelsesdato.
Mulighed for at vælge 24 og 21 styks etiketark.
Udskrivning af etiketter, vil nu fylde et ark så meget op som det er muligt. Er der f.eks kun 4 medlemmer i et udvalg, gentages etiketten 6 gange på 24 styks og 5 gange på 21 skyts etiketark
Etiketter også til bygninger og skovparter.
"Multi-select" ved skovparter i kriterie-formularer! En udskrift kan nu f.eks. være for 3 skov-parter. .
Ved indtastning af medarbejders kursus, kan der tilføjes et nyt kursus uden at skulle forlade formularen.
I Listevedligeholdelse: Mulighed for at slette et udvalgs tilknytning til medarbejder på en gang.
Muligt for at se hvor mange der er tilknyttet de enkelte udvalg.

© Preben Vagn Knudsen, 1999-2003
E-Mail: pvk@oehus.dk
Opdateret d. 1.5.2003