Tilbage AccSoft siden Siden oprettet 12/6/99.

Vis og Udskriv

Her er der mulighed for at få vist og udskrevet bl.a. adresseliste, mobiltelefonliste,radioliste og diverse etiketter samt en huskeliste til Word-brevfletning.

Kriterie udvælgelse

Ved mange af Vis udskrift'erne startes der med et billede som til venstre hvor det er muligt at indtaste kriterier for udskrifterne.

Der hvor der er rullemenu, kan der vælges fra listen, hvorefter kun felter der opfylder kriteriet udskrives. Forbliver feltet tomt, vælges alt.

Fjernes afkrydsningen ved Timelønnede, Funktionærer eller Andet kan en af grupperne fra- eller tilvælges.

Tryk på Vis "rapportnavn" (her Etiketter) for at se udskriften. Efter at der er udskrevet, vendes tilbage til kriterie-menuen, hvor der så kan vælges nye kriterier, eller der kan lukkes for at vende tilbage til Vis og Udskriv-menuen.

I det efterfølgende vises kriterie-menuen ikke, da valgmulighederne stort set ligner ovenstående.

Adresseliste

En opdateret Adresseliste vises. Der vises Medarbejdernes private adresser, telefonnumre og mobiltelefonnumre, sorteret efter skovpart. Der vises alle medarbejdere uanset om de har et telefonnummer og bygninger/kontorer der har fast telefon. Inden for hver skovpart, sorteres medarbejderne efter den sorteringskode titlen har (Se listevedligeholdelse om Titler). Der er mulighed for at vælge kun en skovpart.

Husbeboere

En opdateret liste over medarbejdere der bor i skovens huse vises. Der kan udvælges en enkelt skovpart. Kontorbygninger, maskiner o.lign. vises ikke.

Mobiltelefonliste

Her vises en mobiltelefonliste. Kun de der har et mobil-nummer tages med på listen. Mini-listen er en formindsket udgave af mobillisten. Der kan i mobiltelefonliste vælges ud fra skovpart og løngruppe, og om der skal bruges fornavne eller hele navne.

Udvalgsliste

Her vises en liste over alle de udvalg der er i medarbejder-databasen og de medlemmer der er i hvert udvalg.

Radioliste

En opdateret Radio-liste udskrives. Kun de der har et radionummer er medtaget i listen. Miniradioliste er en formindsket udgave af radiolisten ( 4 stk på et A4-ark), der ved yderligere nedfotografering kan benyttes til at klistre op på radioen eller i nærheden. Der kan i Radioliste vælges ud fra skovpart og løngruppe, og om der skal bruges fornavne eller hele navne. Som en ekstra mulighed kan der i stedet for radio-type på listen vælges at et eventuelt mobil-numer vises.

Arbejdsnumre

Der laves en liste med arbejdsnumre og medarbejdernavne på timelønnede. Der er mulighed for at få vist ansættelsesdato på listen.

Etiketter

Der vises etiketter for samtlige ansatte. Der kan vælges enkelt skovpart, navn eller titel som gruppe, samt løngruppe og andet. Etiketarket udfyldes så det passer bedst muligt med udskrivning af et helt ark

Etiketter til udvalg

Her vælges hvilket udvalg der skal skrives etiketter til. Der kan vælges mellem de forskellige udvalg og løngrupper. Også her udfyldes etiketark så det passer bedst muligt med udskrivning af et helt ark

Huskeliste til Word-brevfletning

Der udskrives en meget nytig huskeliste der kan benyttes når der skal udvælges kriterier i Word brevfletning.