Tilbage AccSoft siden

Ny Kontaktperson ikke i listen:

Indtaster du en Kontaktperson der ikke ligger i databasen, f.eks. "Søren Jensen" vil der komme følgende meddelelse:


Du har her en chance for at kontrollere at det ikke blot er en stavefejl du har lavet. Er det ikke det, så tryk på Ja, ellers tryk på Nej.

Der kommer nu en lille skærm op der spørger om forskellige oplysninger om den pågældende kontaktperson:

Navnet på Kontaktpersonen er indsat allerede. Du kan her indtaste Adresse og postnummer, samt tre forskellige telefonnumre hvor personen kan kontaktes.
Når du er færdig med at indtaste alle oplysninger, trykker du på for at komme tilbage til indtastningen af anmeldelsen. Databasen har nu gemt oplysningerne om Kontaktpersonen så de ligger klar næste gang der er en anmeldelse.