Tilbage AccSoft siden
Organisation er ikke i listen
Indtaster du en Organisation der ikke ligger i databasen, f.eks. "Forsamlingen" vil der komme følgende meddelelse:

Du har her en chance for at kontrollere at det ikke blot er en stavefejl du har lavet. Er det ikke det, så tryk på Ja, ellers tryk på Nej.

Du kommer nu en lille skærm op der spørger om forskellige oplysninger om den pågældende organisation:

Du kan her indtaste Adresse og postnummer. Navnet på Organisationen er indsat allerede. For senere at databasen skal kunne sorterer de forskellige arrangementer, skal der vælges hvilken gruppe Organisationen tilhører. Der skal her vælges mellem DOF (Dansk Orienterings Forbund), Militær (inkl. Hjemmeværnet), Spejder (KFUM/K og lign.) eller Andre (Skoler,foreninger osv.).
Når du er færdig med at indtaste og vælge gruppe, trykker du på for at komme tilbage til indtastningen af anmeldelsen. Databasen har nu gemt oplysningerne om Organisationen så de ligger klar næste gang der er en anmeldelse.