Tilbage AccSoft siden

Indtastning af en anmeldelse:

Når en anmeldelse på en friluftsaktivitet skal indtastes, ser skærmen ud som her (bortset fra at alle felter er tomme!):

Først indtastes navnet på Organisationen der afholder arrangementet. Du kan vælge at trykke på kombopilen og så ud fra den liste der kommer til syne, finde navnet på Organisationen. Kombo-pilen kan aktiveres dels med musen og dels ved at trykke Alt+Pilned samtidigt. Du kan også blot skrive navnet, genkendes Organisationen efter de første par bogstaver, vil resten af navnet automatisk blive skrevet.

Kommer der en meddelelse om, at det navn du har indtastet ikke findes i listen, se dette.
Resten af felterne under Organisation fyldes automatisk ud af databasen.

Herefter indtastes Kontakt personen på samme måde som Organisationen. Det vil være tilrådeligt at aktivere kombo-pilen, og så vælge i listen. Især skal du være opmærksom hvis der er flere personer der hedder det samme.

Kommer der en meddelelse om, at det navn du har indtastet ikke findes i listen, se dette.
Har du valgt, udfyldes felterne under Kontaktpersonen automatisk med oplysninger fra databasen.

Der skal nu indtastes et løbenummer . Her er der nået til nummer 46. Dette nummer er det nummer som du giver sedlen inden den gemmes. Skal der på et senere tidspunkt findes et bestemt arrangement, kan du via løbenummeret finde den originale seddel frem igen.
Selve hovedoplysningerne for arrangementet er nu indtastet.

Detaljeindtastninger:

Der skal nu indtastes detaljeoplysninger om arrangementet.

Først markeres enten med mus eller med "mellemrumstangenten" om det er et Dag, Nat, Lejrslagning eller Andet (eller kombination af de fire) der er tale om. I AndetTekst kan der skrives en kommentar om hvad det andet er for noget.

Skovpart vælges enten med kombo-pilen fra listen der åbnes eller nummeret skrives blot. Der kan kun vælges skovparter der er registreret på forhånd. Skovdel vælges også enten fra liste der åbnes med kombo-pil, eller navnet skrives. Er navnet ikke i listen får du mulighed for at tilføje det til listen.

Endelig skal du skrive hvilket Løbsart der er tale om. Findes arten ikke, for du mulighed for at tilføje den til listen. Samtidig bliver du spurgt om Løbsarten er et O-løb. Dette er meget vigtigt at angive rigtigt, da det senere er et vigtigt kriterie for sorteringen af løbsarterne.

Herefter følger:

Datofra, Datotil, Tidfra, Tidtil der alle giver sig selv. Datofra skal indtastes.
DeltAnt der er deltagerantallet, også dette felt er nødvendigt, og bruges til den senere gruppering.
I Kommentarer er det muligt at indtaste diverse kommentarer.

MoteorKør feltet skal mærkes hvis der er givet tilladelse til motorkørsel, og herefter følger MotorArt, MotorAnt og MotorAndet der er kommentarer til motorkørslen.

Ved at trykke Enter efter sidste felt springes der til en ny linie under samme hoved. Dette er hvis der er tale om flere løbs-anmeldelser på den samme seddel. På det viste eksempel har der været tre løb på den samme anmeldelse.

Glemmer du en af de nødvendige indtastninger, gør systemet opmærksom på det, og vil ikke gå vidre før alle nødvendige indtastninger er gjort.

gør skemaet klar til en ny anmeldelses-seddel.

sletter hoveddata for den anmeldelse der er på skærmen. Har du indtastet løbsdata skal de dog slettes først, inden knappen virker. Dette er med til at øge sikkerheden mod utilsigtet sletning!

Bruger du PageDown kommer du til den sidste indtastning.