Tilbage AccSoft siden
Organiseret Friluftsliv

Databasen Organiseret Friluftsliv holder styr på de anmeldelser af aktiviteter der kommer til et Statsskovdistrikt i løbet af et år.

Indtastningen foregår via et skærmbillede der minder om en anmeldelses-formular. Efter at oplysningerne er indtastet, kan øvrige medarbejdere kigge i databasen og dermed holde øje med arrangementer i det lokale område.

Da databasen husker alle hidtidige indtastede oplysninger, og bruger dette til at lette fremtidig indtastning, bliver det hermed hurtigere at indtaste arrangementerne.

Sammendrag, sorteringer og udskrifter klares blot med et par enkelte tastetryk.
Især er årsstatestik til Friluftskontoret med grupperinger på deltagerantal og organisationer meget hurtigt og nemt.

Organiseret Friluftsliv-database er skrevet i Microsoft Access 2.0 men kan også fås i Access 97. Databasen kan køre på netværk. Der er ikke lavet nogen bekyttelse mhs. til, at flere brugere samtidigt bruger basen. MAN SKAL ALTSÅ VÆRE MEGET OPMÆRKSOM PÅ, HVEM DER REDIGERER OG ÆNDRER I BASEN.