Tilbage AccSoft siden

Vis og Udskriv


Der kan vælges mellem følgende udskriftsmuligheder:


Under Årstal vælges hvilket år der skal laves udskrifter fra. Som standard er der valgt indværende år.

Årsstatestik udregner en samlet statestik som styrelsen vil have den ud fra det der er tastet ind for det pågældende år. Der fås denne udskrift:

De andre udskrifter giver sig selv.