Tilbage til bøger

"Allerlei aus Gravenstein"

Forfatter: Johannes Ahlmann
Sider: ca. 150
Årstal: 1929

Bogen er skrevet på tysk, og trykt med gotiske bogstaver. Nedenstående afsnit er oversat af os, og omskrevet til et mere moderne dansk. De ord der står på tysk, har vi ikke kunnet oversætte endnu.

(---) betyder at vi har udeladt noget for emnet uinterressant.

Spørgsmål:


Udsnit 1: (Fra Allerlei aus Gavenstein feb. 1929, side 20-21)

Kammerråd Lenschau

(født 9. juli 184,1 døde 12. februar 1910)

Til de mest kendte og afholdte personligheder i det nyere Gråsten, hører uden tvivl den Hertugelige "Rentmeister" Kammerråd Lenschau.

At han hørte til de kendte, var ikke så mærkeligt, for som Hertugens giftefoged kom han i kontakt med uendelig mange mennesker. Desuden var han strandtilsynsførende, brandkommisær, øverste embedsmand for kommunen, revisor for skattekassen, formand for fattigvæsenet, amtsforstander, havde opsigt med slottet, parken, skoven, jagt og fiskeriet og var formand for godskassen "u.a.m."; at han også var meget afholdt, skyldes hans medfødte venlighed over for mennesker i alle samfundslag. (---)

Da Lenschau blev født den 9. juli 1841, var hans far Förster i Kelstrupskov og han flyttede til Gråsten 1. oktober 1848 for at blive Hausvagt (husfoged). Lenschau tjente fra sit 23-ende år og de næste 45 år for Hertug Christian August og Ernst Günter.

Lenschau midstede sin far tidligt under krigen 1849. Gråsten Slot var fyldt med militær, og under indkvarteringen brød en tyfus-epidemi ud, som også ramte faderen.

Efter sin konfirmation lærte Lenschau jagt- og skovdrift ved den hertugelige Forstrat Grotrian, der boede på slottet; "verwaltung-" og godsregnskab af husfoged Wegge.

Da krigen i 1863 brød ud, lå han hos det danske infanteri-regiment i Flensborg og var med til tilbagetrækningen fra Dannevirke til Dybbøl i februar 1864.

Efter krigens slutning, da de danske embedsfolk måtte nedlægge deres hverv, overtog Lenschau midlertidigt skov- og godsforretningerne.

Da Hertug Christian August 1865 vendte tilbage til Gråsten for at tage godset og slottet i besiddelse, trådte Lenschau i tjenste for Hertugen, dengang 23 år gammel. 1870/71 deltog han i det Franske felttog som Ratzeburger Jäger, og kom fra disse, som fra den danske krig, helskinnet hjem.

Under sin amtstid i årende 1874, 75, 76 blev den gamle skovbevoksning i Overstjernen fældet, og ny skov drevet frem.

Lenschau var dekoreret med Korne-ordenen og den røde Adler-orden. Han døde 12. februar 1910 efter kort tids sygdom.

Hans kone Anna, født Hansen fra Adsbøl, lever stadig (1929) i en alder over 80 år, hos sin søn Dr. med. Lenschau i Gettorf. Da hun i 1867 blev gift med Lenschau, flyttede hun ind i det gamle Jägerhaus. De boede der i ti år, og flyttede så til det af Rentner Degetau nybyggede hus på Slotsbakken, som Hertugen havde købt til dem som tjenestebolig.


Udsnit 2:

Om Rentamthaus

(Fra Allerlei aus Gavenstein feb. 1929, side 131)

I 1878 forsvandt det gamle Rentamtshaus der lå over for apoteket. Rentner Degetau købte det fra peusiske "Fiskus", lod det rive ned og opførte en ny bygning, som han boede i til 1885. I det år besøgte Hertug Ernst Günter for første gang Gråsten, efter at han året forinden var blevet myndig og havde overtaget slottet og godset; han var utilfreds med Rentmeister Lenschau's dårlige bolig, og købte Villa Degatau som kommende bolig for ham. Det gamle hus (Jägerhaus?) var sidst beboet af kammerjunker v. Levetssow, der senere flyttede til villa "Tivoli" ved den nye skole.

I 1878 var det rigtigt Allerlei! Det gamle "Inselhaus", som prinseserne i deres ungdom benyttede som lysthus, blev nybygget og gjort større, og tjente som bolig for en Förster eller Fiskemester.


Udsnit 3:

Vandretur over Øen, op på Hjertehøj og til slotsparken.

(Fra Allerlei aus Gavenstein feb. 1929, side 136-137)

Fra markedspladsen ("Stadt Hamburg" og Carlsen's Gasthof) går vi gennem Borgergade og Skolegade. For enden af Skolegade går vi ned af stien der går over til Øen (på bænken under den store eg, er der en fremragende udsigt over mod slottet der ligger på den anden side af søen) og betræder "Kastanjevejen", der går langs søens bred og fører os forbi Förster-huset. Talrige hvide svaner bryder den blanke flade af den fiskerige sø, på hvis modsatte bred, huse og haver fra flækken Gråsten giver et smukt billede.-

Hvor i nyeste tid Försterhuset er bygget, stod Prinsessehuset næsten i et århundrede med en blomsterig have med fuglekasser beboet af sangfugle, i hvilken den venlige søster til Hertug Friedrich forvaltede.