Besøgte arkiver

Tilbage til kilde-oversigt | E-Mail til Ulla og Preben

Her er en liste over arkiver vi har besøgt i Danmark.
Senere vil vi tage til arkivet i Kiel og/eller Skovarkivet i Gottorp

Har du forslag til arkiver, museumer el.lign., så mail!


Gråsten Statsskovdistrikt
Landsarkivet i Aabenraa
Lokalhistorisk Arkiv i Gråsten