Mundtlige kilder om fiskemestre på Gråsten

Tilbage til kilde-oversigt | E-Mail til Ulla og Preben

Vi har snakket med følgende personer:Alice Michelsen Fiskemester Damgårds datter
Hans Erik Hvid Fiskemester Handkes barnebarn
Chr. Larsen-Bjerre pens. Skovfoged, tidl elev hos Handke
Edith Hansen