Edsvorn Jæger

Tilbage til Handke

Edsvorn jæger fandtes hos hertuger og han plejede vildtet som fandtes i skovene for Hertugen. Jægeren havde de samme beføjelser som politiet har i vore dage. De holdt krybskytter ude af skovene. Inden jægeren kunne få en post som denne, måtte han aflægge en slags troskabs-ed til Hertugen.