De ældste huse på "æ Insel"

Tilbage til Gamle Øhus

Området "æ Insel" har tidligere hørt med til Slots-parken. På et gammelt kort fra 1792 ses tydeligt de små ø-er der var i området. Fra beskrivelser af parken, ved vi at der var bygget flere små "Erimit-hytter", hvor slottets beboere kunne sidde og få deres te.

Omkring århundrede-skiftet 1900, startede Carl. C. Biehl med at fotografere. Det idylliske område på "æ Insel", var blandt flere af Biehls motiver, nogle udgivet som postkort.

På C.C.Biehls billede var der et lille stråtækket hus og bagved den en lade eller et hus. Laden er senere efter at det stråtækkede hus er forsvundet, blevet udvidet, til det der er det "Gamle Øhus". Dette er sket først i 1900-tallet.

Billedet her er taget i 1998, fra samme sted som C.C.Biehls billede. (læg mærke til de store ege tilhøjre).