Tilbage til bøger

"Min drengetid i Graasten"

af Hans Ohrt, Ringkøbing

artikel i Historisk Forening for Graasten by og omegn årg. 1982
Uddrag side 8-10 om Skovene, søerne og fiskemeste Handke.


Søen og de store sivskove lokkede os, men foruroligede de voksne, og "drattede man i" mellem tuerne, vankede der uværgeligt en endefuld ved hjemkomsten, det var nu den tids måde at udtrykke sin bekymring på, og vi druknede da heller ikke.
Skovene var et eldorado, først den nærliggende Vandholm, siden også de fjernere områder helt til Humlebjerg.
Større børn samlede om efteråret mængder af agern og bog, der betaltes med henholdsvis 10 og 40 øre pundet af statsskovvæsenet. De blev brugt til fremavl, da træerne i Gråsten-skovene regnedes blandt de bedste i landet, dels vist også til vildtfoder om vinteren.

Opkøber var den gamle tyske fiskemester Handke, hvis tjenestebolig lå ved bådebroen et stenkast fra det nuværende fiskemesterhus. Han opdrættede fortrinsvis karper, der som yndet nytårsspise blev eksporteret til Tyskland i ovale tønder, som min far holdt vedlige og fornyede.
Det passede vist det gamle godsfunktionærpar godt, at der igen i 1936 kom herskaber på slottet. Der gik den anekdote om fru Handke, at hun engang, da daværende kronprinsesse Ingrid kom spadserende forbi i dårligt vejr, stod i sin køkkendør og kaldte: "Kom mal rein, Ingrid, hier ist so schön umollich" og derefter serverede kaffe ved køkkenbordet.

Fiskedammene omkring slottet har efter min tid fået andre, tildels forbyttede navne. Den store dam mellem slotsparken og Åbenrå landevej ved skovridergården hed Karpedammen, også officielt. Den tilgroede, i 30-erne delvist oprensede nabodam neden for Hjertehøjen blev en sjælden gang benævnt Koborg dam. Den ovale dam inden for slotsparkens område hed Billeddammen, fordi den spejlede slottet, og i den var der en rund ø, lige stor nok til, at der kunne vokse et lille egetræ. Den lille trekantede dam i kløften mellem Alfs hule og Hingstbjerg kaldtes ørreddammen, og på den anden side af dens dæmning lå et træskur til klægning af fiskeyngel.