Skriftligt udgivet materiale

Tilbage til kilde-oversigt | E-Mail til Ulla og Preben
Der er her listet de bøger og tidsskrifter vi har læst. De handler alle om skovene omkring Gråsten,
Slottet eller de personer der har levet der.

Kender du nogle titler der ikke står her, vil vi meget gerne have en mail.

På nogle af titlerne har vi lagt nogle uddrag fra kilderne, evt. med vores spørgsmål til kilderne.

Titel Forfatter Årstal
Allerlei aus Gravenstein Ahlmann 1929
Augustenborg Slottet-Flækken-Fyrstehuset Jørgen Paulsen 1981
På tur med Biehl - i Gråsten Poul Andersen 1989
Graasten gennem skiftende tider I. del Tilde Svensson 1958
Graasten gennem skiftende tider II. del Tilde Svensson 1959
Gråstens ældre historie A.D.Jørgensen 1979
K & K in Gravenstein Ingrid Brase Schloe 1992
Historisk forening for Gråsten by og egn flere tidsskrifter 1982
1975
Konge og Hertug Laura Joh. Christensen 1944
Danmark J.P.Trap Bind X,3 1967
Sønderjydske Årbøger 1927
Fra Sand til Bjerg Chr. Larsen Bjerre ?
Gråsten og Flensborg Fjord Turistbrochure 1922
Graasten - et slot og et sogn Paul Andersen 1986
Sagn fra Als og Sundeved v. Martin N. Hansen ?