Fiskemester Handke

Tilbage til Fiskemester-oversigt | Handkes 40 år's jubilæum. | Handkes begravelse. | Annekdoter. | Gl.Øhus.
Flere Handke billeder
Rudolf Handke er født den. 27. december 1871 i Lauterbach ved Primkenau i Tyskland. I dag ligger det i det syd-vestlige hjørne af Polen.

Han døde den 3. april 1939 efter "længere tids tiltagende svaghed".

Hertug Ernst Günter så store muligheder for at drive et rationelt karpedambrug omkring Gråsten Slot. Han hentede derfor den 1. april 1897 Fiskemester Rudolph Handke til Gråsten. Han var da 25 år gammel. Hertug Ernst Günter kendte Fiskemesteren fra godset i Primkenau, hvor han havde gennemgået sin læretid og fået Prinsessehuset, Handkes første boligsin uddannelse som Förster. Herefter arbejdede Handke i Sachsen og Brandenburg. Handke blev ved ansættelsen hos Hertugen "edsvoren jæger".

Det første stykke tid, fik fiskemesterparret bolig i det der er det nuværende "Prinsessehus". Senere flyttede de over på "Øen", for at bo i det daværende "Inselhaus" eller "Øhus".


Handkes arbejde
Handke med stor moderkarpe fanget i StoredamFiskeriet har taget det meste af Handkes tid. Der har været tilsyn med dammene rundt om slottet. I foråret blev ynglen fanget i Kujborgdam og Storedam, hvorefter det blev fordelt til Storesø (Margrethesø). Sommeren igennem blev karperne fodret med en blanding af knust majs og lupiner, for at de kunne få en god salgsvægt. Det foregik på den måde, at karperne simpelt hen kunne genkende Handkes gang hen til søen, hvorefter karperne strømmede til. Vandet blev helt oprørt af karpernes plasken under fodringen. Selve fodringen betroede Handke ikke til andre.Handke grødeskær i Guledam II ca. 1930 Sommeren igennem har der også været meget arbejde med at holde søer og damme fri for grøde og siv, der blev slået med le. Om efteråret blev de store spisekarper fanget i dammene omkring slottet. De blev forsigtigt lagt i jernbører og så kørt hurtigt om til klaringsdammene omkring fiskemesterboligen Øhuset. Her skulle karperne gå ca. 14 dage inden de var renset for muddersmag. Detail-salget foregik ved Kilden ved Øhuset, men der blev også eksporteret karper til bl.a. Flensborg.
Samtidig blev ynglen fra Storesø der nu var et år gammel, flyttet ned til dammene omkring slottet, for at blive fedet op i løbet af de næste to år. Især under fangsterne af portionskarper og sættefisk, har Handke haft en 3-4 mand til at hjælpe sig, og de blev holdt under skarpt opsyn; for det var af største vigtighed at karperne ikke blev skadet på nogen måde. I slutningen af Handkes tid, blev fiskeriet udvidet med flere karpedamme i skoven.

Hertugen havde rettigheder til at fange gydemodne ørreder i Blåkrog-bækken Salg af karper ved Kildenved Varnæs skovsø. Ørrederne blev så transporteret ned til "Ørredhuset" hvor de blev strøget og ægene befrugtet. De æg der var golde sad Handke så og sorterede fra med pincet. Arbejdet foregik i november måned og kunne vare i op til 14 dage, det var et meget koldt arbejde.

Når Handke ikke arbejdede med karpefiskeriet, hjalp han til i skoven. Han har selvfølgeligt skulle holde opsyn med vildtet, og skulle bistå ved jagterne. Han viste de træer ud der skulle fældes og i olden-år var det ham der stod for indsamlingen. Byens borgere, nok mest børn, samlede agern og bog, som de så gik gå ned og solgte til fiskemesteren.


Genforeningen
Handke og familien var faldet så godt til på Gråsten-egnen, at efter genforeningen fortsatte Handke sin gerning, og han blev officielt ansat på Sønderborg og Gråsten Distrikter den 1. april 1923, hvor han skulle passe fiskeriet på begge distrikter. 1. april 1933 ophørte hans arbejde for Sønderborg Distrikt, da der nu blev udvidet kraftigt på Gråsten med mange nye søer, så han havde ikke længere den fornødne tid til begge distrikter. Handke vedblev med at tale tysk efter genforeningen, kun når dem han talte med ikke kunne tysk, talte han et gebrokkent dansk.

Kronprins Frederik og Ingrid
Kronprins Frederik (tv) på en jagt på Kelstrup Skovpart 1937Det passede vist det gamle godsfunktionærpar godt, at der igen i 1936 kom herskaber på slottet. Kronprins Frederik og Handke kom vældig godt ud af det sammen. Hvert år til jul modtog fiskemesterparret en pakke og en hilsen fra Frederik og Ingrid. Handke vendte så at sige tilbage til Slottet, da det var ham der passede den lille bestand af krebs, der fandtes oppe i gartneriet.

Når sommeropholdet på Gråsten Slot begyndte, stillede øvrigheden op til modtagelse ved hovedindkørslen til slottet. Anna HandkeHandke gik også altid op for at hilse på, og han var da også den første Frederik gik over for at sige goddag til, øvrigheden måtte vente til bagefter.
Der gik den anekdote om fru Handke, at hun engang, da daværende kronprinsesse Ingrid kom spadserende forbi i dårligt vejr, stod i sin køkkendør og kaldte: "Kom mal rein, Ingrid, hier ist so schön mollich" og derefter serverede kaffe ved køkkenbordet.


Videre til Handkes Jubilæum

© Preben Vagn Knudsen, 1999,2005
E-Mail: pvk@oehus.dk

Besøg siden 12/6/1999: